Disclaimer


 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(/en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de wеbsite;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepаssing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plааtsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie

Indien U nog vrаgen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van BELANA Financial Management die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

BELANA Financial Management behouden ons alle rechten voor