Actueel


10-02-2010
Berekeningswijze gebruikelijk loon bij omzetdaling bekend

De belastingdienst heeft een voorbeeld berekeningswijze opgesteld, die een DGA kan hanteren om zijn gebruikelijk loon lager vast te stellen in het geval er sprake is van omzetdaling als gevolg van de economische crisis. Het gebruikelijke loon mag in deze omstandigheid onder een aantal voorwaarden, zonder toestemming van de fiscus, over 2009 en 2010 lager worden vastgesteld.
Lees meer »
-----------------------
10-02-2010
Wettelijke eisen aan bedrijfscorrespondentie

Uw briefpapier en ander drukwerk zijn het visitekaartje van uw bedrijf. Datzelfde geldt voor uw website en uw e-mailberichten. Drukkerijen, grafisch vormgevers en webdesigners kunnen u adviseren over de lay-out van uw drukwerk of website. U zult echter op een aantal punten rekening moeten houden met wettelijke bepalingen, waarbij er onderscheid moet worden gemaakt tussen briefpapier en factuurpapier. Welke ondernemingsgegevens op het briefpapier moeten worden vermeld is onder andere afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Per 1 januari 2006 zijn er ook eisen vastgesteld voor de digitale correspondentie van bedrijven.
Lees meer »
-----------------------
10-02-2010
VIERDE TRANCHE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (AWB)

Op 1 juli 2009 is de Vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht in werking getreden. In deze Vierde tranche zijn algemene regels opgenomen voor bestuursrechtelijke geldschulden, bestuursrechtelijke handhaving en de attributie aan ondergeschikten. Deze algemene regels vervangen een groot aantal bijzondere en verschillende regels die nu nog over vele wetten zijn verspreid. Hierdoor zouden juridische procedures in het bestuursrecht in de toekomst eenvoudiger moeten worden.
Lees meer »
-----------------------
10-02-2010
Vanaf 2010 eenvoudige teruggaaf buitenlandse btw

De Europese ministers van financi?n hebben afspraken gemaakt over de teruggave van btw die in rekening is gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie. Bedrijven moeten daarvoor nu nog contact opnemen met de buitenlandse belastingdiensten. Voor internationale bedrijven betekent dit vaak veel discussies met de buitenlandse belastingdiensten en lang wachten op het geld.
Lees meer »
-----------------------
10-02-2010
Ook in Nederland kunnen ondernemers een microkrediet krijgen

Wat is microkrediet? Wat is microfinanciering? Microkrediet in Nederland? Waar in Nederland kan ik een microkrediet regeling aanvragen? Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een microkrediet? Waar moet ik aan denken als ik een microkredietaanvraag indien?
Lees meer »
-----------------------
<<  <   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13