Checklist Jaarrekening


Download hier uw checklist


Checklist Jaarrekening

Voor het zo efficiënt en effectief mogelijk samenstellen van een jaarrekening, is het juist aanleveren van de administratie van belang. Uw administratie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

 1. 1.       Uitgaande facturen
 2. 2.       Inkomende facturen
 3. 3.       Kasboek
 4. 4.       Bank
 5. 5.       Overige gegevens

  1.      
  Uitgaande facturen:
 • De nummering van de uitgaande facturen is oplopend.
 • De facturen voldoen aan de eisen van de belastingdienst.
 • Er missen geen facturen of er is een toelichting beschikbaar waarom dit factuurnummer niet is gemaakt.
 • Vervallen of gewijzigde facturen zijn juist aangepast of gecrediteerd.

  2.      
  Inkomende facturen:
 • Alle inkoopfacturen en nog niet betaalde inkoopfacturen per 31 december.

  3.      
  Kasboek:
 • Het kasboek is correct ingevuld.
 • Indien niet duidelijk is waar de bon betrekking op heeft, graag een toelichting geven op de bon.
 • Bij horeca bonnen altijd aangeven waar deze betrekking op hebben.

  4.      
  Bank:
 • Bankmutaties digitaal aanleveren in MT940 bestand.
 • Spaarrekening/ credit card gegevens aanleveren.
 • Tevens hebben we alle jaaropgaven van de banken nodig.

  5.      
  Overige gegevens:
 • Kopieën van alle zakelijke verzekeringspolissen (auto(‘s), bedrijfsaansprakelijkheid, zakelijke inboedel etc.).
 • Kilometerregistratie indien van toepassing.
 • Als u personeel in dienst heeft of had, het complete loondossier aanleveren indien dit niet door ons verzorgd is.
 • Kopieën van de aangiftes omzetbelasting.
 • Jaaropgaven zakelijke financieringen / leasecontracten in verband van rente en aflossing.
 • Voorraadlijst per 31 december.
 • Alle soorten zakelijke contracten die maandelijks worden afgeschreven (bijvoorbeeld huur, contributies, abonnementen etc.)

« Ga terug