Financiële administratie


  • samenstellen jaarrapport;
  • samenstellingsverklaring;
  • jaarrekeningen consolideren;
  • publicatiestukken;
  • diverse begrotingen;
  • tussentijdse rapportages en analyses;
  • exploitatieprognose opstellen / budgetbewaking;
  • kostprijsberekening;
  • diverse financiële analyses en advisering

 

« Ga terug