Due diligence


De potentiële koper wil natuurlijk zeker weten dat de gegevens die de verkoper aanbiedt ook kloppen. Om de juistheid van deze gegevens te controleren, kunt u een due diligence (bedrijfsonderzoek) laten uitvoeren. Aspecten die bij het due diligence-onderzoek aan de orde kunnen komen zijn:

 • Financiële aspecten 
  De accountant van de potentiële koper voert meestal de financiële due diligence uit. Het onderzoek richt zich vooral op de juistheid en aanwezigheid van de activa en de volledigheid van de passiva. De accountant beoordeelt ook de kwaliteit van de administratie. Dit onderzoek gaat daarmee verder dan de normale accountantscontrole.
 • Fiscale aspecten 
  In dit gedeelte staat centraal of er fiscale risico’s binnen de te verkopen onderneming zijn. Hiervoor is inzicht in belastingaangiften en belasting controleverslagen nodig.
 • Juridische aspecten 
  De potentiële koper moet ook inzicht krijgen in de juridische positie van de onderneming. Zaken die bij dit deel van het due diligence aan de orde komen zijn bijvoorbeeld (arbeids)overeenkomsten, vergunningen, claims, lopende rechtszaken en verzekeringen.
 • Milieu aspecten 
  Zijn er mogelijke inbreuken op de milieu wet- en regelgeving? Dat onderzoeken milieudeskundigen in dit gedeelte van de due diligence.

Voor inlichtingen of advies kunt u contact opnemen met ons kantoor. 

 

« Ga terug