Estate planning


 

Estate is onder meer het Engelse woord voor nalatenschap en letterlijk vertaald betekent 
estate planning dus nalatenschapsplanning. Estate planning is voortgekomen uit financiële planning. Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. 
Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, het successierecht en de 
belastingen op rechtsverkeer (met name de overdrachtsbelasting). Nog eens drie 
rechtsgebieden die van invloed zijn.

Nalatenschapsplanning is ingewikkeld omdat met veel zaken rekening moet worden 
gehouden. Aan de andere kant is er daardoor ruimschoots de gelegenheid voor om binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden, belastingbesparende constructies op te zetten. 
Een ondernemer kan bijvoorbeeld de waardestijging van zijn onderneming zonder fiscale 
gevolgen al deels of geheel aan zijn beoogde erfgenamen doorgeven. Voorwaarde is wel dat 
hij dat regelt op het moment dat de onderneming nog weinig of niets waard is, bij de start 
dus. Wie al een flink ondernemingsvermogen heeft opgebouwd is eigenlijk te laat. Hoewel, 
ook dan kan bijvoorbeeld voor de directeur-grootaandeelhouder nog best het nodige geregeld worden. Maar in het algemeen geldt dat je met estate planning niet vroeg genoeg kunt beginnen.

 

« Ga terug