Salarisadministratie en personeelsadvisering


 

De salarisadministratie vergt specifieke vakkennis van de verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan het inhouden en de afdracht van belastingen en premies. Dit kost enorm veel tijd. Tijd die u waarschijnlijk niet heeft.

Wij zijn in staat tegen zeer scherpe tarieven de salarisverwerking aan te bieden zonder dat u als opdrachtgever ook maar iets aan flexibiliteit hoeft in te leveren. Wij bieden u de mogelijkheid om de verwerking van uw loonadministratie aan ons uit te besteden.

De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen:

 • hulp bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten;
 • salarisspecificaties per elke gewenste periode;
 • loon- en betaalverdeling;
 • journaalposten, periodiek en cumulatief, indien gewenst op afdeling en/of naar uw eigen rekeningschema;
 • spaarloon- en levensloopregeling;
 • reservering vakantietoeslag; 
 • registratie en bijtelling van aan het personeel ter beschikking gestelde auto;
 • periodieke loonopgave bedrijfsvereniging;
 • ziekmeldingen, WW aanvraag en zwangerschapsmelding;
 • verzorgen van de aangifte loonbelasting;
 • jaaropgaven voor uw medewerkers;
 • bruto-netto, netto-bruto berekeningen;
 • toetsing wettelijke regelingen (minimumloon, zorgverzekeringswet en diverse forfaitaire vergoedingen);
 • kostprijsberekeningen;
 • invoeren en wijzigen van stamgegevens medewerkers;
 • eerste dagmelding medewerkers;
 • aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van ziekenfonds en bedrijfsvereniging;
 • u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op de salarisadministratie.

 

« Ga terug